NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Format: synchronize host [host=] [cloud=] Parametre: host - værten, der skal synkroniseres med. cloud - Skyen, der skal synkroniseres. Bemærkninger: Synkroniserer en sky med en angiven vært. Eksempler: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows 2000/XP - Kommandoer Synkroniserer en sky med en angivet v?rt. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm
0.046

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

In Windows 8 (10) Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

Bei Windows 7 zwischen den Benutzerkonten wechseln?

 /