NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Použití: synchronize host [host=] [cloud=] Parametry: host - Hostitel, se kterým má proběhnout synchronizace. cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. Příklady: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm

0.109

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /