NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm

0.046

In which programming language is the freeware written?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Eine Desktop Stoppuhr, eine Uhr zum Stoppen der Zeit für Windows!

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /