NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.125

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Bildervergleich - Vorschau im internen Explorer und Bild Betrachter!

 /

No file share selected, what can I do?

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen!

 /