NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.077

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Replace function with special character support!

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative?

 /