NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm

0.077

Hilfe, in Windows 10 vermisse ich den Mauszeiger Schatten?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8 / 10 for fileextensions, formats, types?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /