NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: connect ieproxy - Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer. connect iphost - Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem connect mail - Připojení k poštovnímu serveru connect news - Připojení k diskusnímu serveru

NETSH / DIAG / CONNECT

netsh diag connect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect.htm
0.155
17772

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Die Coronaviren sind zu Makroviren mutiert!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

What is an x86 program?

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

Mouse pointer is constantly gone on Windows 11, 10, ..., why?

 /

What is an EXE file?

 /

In Windows 11 Microsoft account to local user and back!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben!

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

Untermenüs für mehrere Befehle pro Tastenkombination erstellen!

 /