NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Použití: connect mail Parametry: Žádné. Například: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k poštovnímu serveru / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.125

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /