NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Použití: connect mail Parametry: Žádné. Například: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k poštovnímu serveru / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojení k poštovnímu serveru / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.171
14927

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Administrator!

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF! 

 /

What is the maximum size of my YouTube video (file, length)?

 /

Find Windows 11 network adapters!

 /

To convert scanned page to PDF A4, A3, A2, A1 on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

What is a programming language?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /