NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Použití: connect mail Parametry: Žádné. Například: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k poštovnímu serveru / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.077

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /