NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.171
18613

Hilfe das MS Windows 11 hat keine Bildschirmtastatur!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Wer braucht denn diese Stoppuhr für Windows 10, ... usw?

 /

How do I add a desktop clock to the Windows 11 desktop?

 /

How quickly does the Windows 10 operating system start?

 /

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 11/10 (Schnellzugriff)!

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Use Windows 98 on Windows 10 2020 and 2021!

 /

Wie benutze ich dieses Pixel Abfrage Tool auf MS Windows 11, 10, ... OS?

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /