NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm

0.109

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Das Automatische ausblenden des Maus Cursors unter Windows!

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /

Ist das 35-malige Überschreiben der Daten sicher? Kann irgendein Mensch die Daten wiederherstellen?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /