netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.187
18613

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Can I show filename extension in Windows-10?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

Vollversionen und Volumen-Lizenzen Unterschied?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Entpacke meine CAB Datei für Windows 10, 8.1, .... und Server!

 /

Die Virtualisierung ist auf einmal weg unter Windows 10 / Server 2016!

 /