netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.124
18613

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone excluding additional software?

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Technical information short can I, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Windows 7 Farbschema stellt sich bei bestimmten Programmen um, ist das zu beheben?

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /

Unter Windows-10 als Lila Datei-Explorer!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected directorys problem!

 /

Sortieren der Bilder nach Ähnlichkeit und bessere Photos markieren!

 /