NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.202
19805

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Wie kann ich in Win7 die Einstellungen für das Mausrad / Trackball vornehmen, um das Scrollrad besser zu nutzen?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Screensavers prevent under Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Speicherort eines Programms in Windows-10 öffnen (Pfad, Ordner)?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /