netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE


Quick - Link:
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQVytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.061
19805

Is my Windows 10 / 11 up to date?

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

Welche Version von MS Office habe ich?

Percentage usage of every file and directory on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!(0)