netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.202
19805

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Was ist ein Wohngeldantrag?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

Automatische Updates deaktivieren, Ja oder Nein!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /