NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.125
19805

Abgesichert Modus einleiten in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Windows-Server 2012 direkte Download Links!

 /

Windows 10: Installation errors - what to do?

 /

Use the search in the Windows 11 settings!

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

What version of MS Office do I have?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 / 11 (Reset, Filemanager)!

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 11?

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /