NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.171
19805

Quick-Launch, bzw. Schnellstartleiste für die Windows 10 Task-Leiste?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Verhindern Sie, dass Windows 11 Ihren Bildschirm ausschaltet!

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Windows 11 update problems?

 /

Über 1000 Schneeflocken am Windows Desktop bei geringer CPU-Last!

 /

Can I deactivate the Windows 11 startup sound?

 /

Delete partition with Diskpart under Windows 11, 10, ... and MS Server!

 /

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

 /