NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm

0.046

Don't Sleep - Exit and Standby/Hibernation option bei Windows-7 Vista und höher?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Wo sind die Standard Bilder für Benutzer in Windows 8.1 / 10 (Verzeichnis)!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /