NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statické trasy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statické trasy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.374
16127

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Wenn die Maus Geschwindigkeit sich immer wieder ändert!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Should I use 1, 2, 3 or 4 File Explorer, which is better?

 /

You can also use the Office Document Filter and optional for images!

 /

HDMI-CEC?

 /

Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

Deactivate / activate status bar in File Explorer Windows 11!

 /