NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Statik yollar? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh firewall delete allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip nat uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh interface reset
Bilgileri s?f?rlar.
netsh routing ipx rip show global
Genel iletiºim kural? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh ras set user
Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.062

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10 erstellen (Systemsicherheit)?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Vorderseiten, Rückseiten Sortierung, Duplex PDF Scannen und Drucken!

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /