netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Statik yollar? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh firewall delete allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip nat uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh interface reset
Bilgileri s?f?rlar.
netsh routing ipx rip show global
Genel iletiºim kural? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh ras set user
Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Statik yollar? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.155
16657

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

What is Drop and Drag?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /