netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - kommando Viser statiske ruter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh firewall delete allowedprogram
Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface reset
Tilbakestiller informasjon.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras set user
Angir RAS-egenskaper for en bruker.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser statiske ruter. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.327
15432

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

PDFs und Bilder zur PDF hinzufügen?

 /

Den Untertitel bei Android Handy aktivieren, oder deaktivieren?

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Das Word-Pad ist auf ein mal weg unter Windows 10, warum?

 /