NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - kommando Viser statiske ruter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh firewall delete allowedprogram
Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface reset
Tilbakestiller informasjon.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras set user
Angir RAS-egenskaper for en bruker.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.092

What is a tablet?

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Was ist eine Rechtschreibprüfung?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Was macht TripAdvisor an meinem Handy, ist es ein Virus?

 /

What is disk management?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /