NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Bruk: show joins [[addr=]IP-adresse] Parametere: Merke Verdi addr - IP-adressen til et spesifikt grensesnitt som du vil vise multicast-grupper som den har koblet til for. Kommentarer: Viser IP-multicastgrupper som er koblet til av IP-adresser som er konfigurert for mer enn ett grensesnitt. Hvis en IP-adresse ikke angis, vises multicast-grupper for alle IP-adresser. Eksempler: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - kommando Viser tilkoblede multicast-grupper. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Viser IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Legger til en prefikspolicyoppf?ring.
netsh routing ip rip show ifstats
Viser statistikk for RIP per grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
netsh diag show gateway
Viser standard gatewayservere for hvert kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser tilkoblede multicast-grupper. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.265
15631

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

What is a search history?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Open Windows-10 Control-Panel and Change to classic view?

 /

What is Invisalign?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Mit dem Befehl control userpasswords2 Benutzer löschen!

 /