NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Bruk: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for hvor en policy skal legges til. precedence - Prioritetsverdi i policytabellen, brukt til sortering av måladresser. label - Verdi som tillater policyer som foretrekker et spesielt kildeadresseprefiks for bruk med et måladresseprefiks. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Legger til en utvalgspolicy for kilde- og måladresser for et gitt prefiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - kommando Legger til en prefikspolicyoppf?ring. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.
netsh interface portproxy show all
Viser alle portproxyparametere.
netsh routing ipx rip set filter
Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en prefikspolicyoppf?ring. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.546
17335

Start navigation click sound in Windows 10 (enable, disable)?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

The Admin in Windows 10, and customize Admin!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Über neu Einstellung Programme deinstallieren bei Windows 10!

 /

Wie deinstalliere ich den Arbeitsspeicher Test unter Windows 10, ...? (portable Installation)

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /