NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Bruk: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for hvor en policy skal legges til. precedence - Prioritetsverdi i policytabellen, brukt til sortering av måladresser. label - Verdi som tillater policyer som foretrekker et spesielt kildeadresseprefiks for bruk med et måladresseprefiks. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Legger til en utvalgspolicy for kilde- og måladresser for et gitt prefiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - kommando Legger til en prefikspolicyoppf?ring. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.
netsh interface portproxy show all
Viser alle portproxyparametere.
netsh routing ipx rip set filter
Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.124

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Der Unterschied zwischen Favoriten und Quick-Links?

 /

Wie entferne ich die klassische Desktop UHR (deinstallieren)?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

Was ist besser x64, x32, x86 Version von Desktop-OK unter Windows?

 /

Can I find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /