NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ add ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Kullanım: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - İlke tablosunda hedef adresleri sıralamak için kullanılan öncelik değeri. label - Hedef adres öneki olarak kullanmak için, belirli bir kaynak önekini tercih eden ilkelere izin veren etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesi ekler. Örnek: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.156
16590

Verfügbare WLAN Netzwerke anzeigen auf Windows 11!

 /

Kann ich die Desktop Uhr am Desktop frei positionieren?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Right Q-Dir Version!

 /

You don't want to say that it's better than Adobe Photoshop?

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

What is the WDDM driver model of my GPU / graphics card?

 /

Change the font or font size of the stopwatch on MS Windows?

 /

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

 /

What are address classes?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /