NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ add ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Kullanım: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - İlke tablosunda hedef adresleri sıralamak için kullanılan öncelik değeri. label - Hedef adres öneki olarak kullanmak için, belirli bir kaynak önekini tercih eden ilkelere izin veren etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesi ekler. Örnek: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.171
16590

To convert scanned page to PDF A4, A3, A2, A1 on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

What is tmp?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, how to find out?

 /

Windows 11 automatic playback / auto-play shortcut on the desktop!

 /

In Windows 11, 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /

What are access times, in Hard Drive Test?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows 10/11?

 /

Remove the performance index reader from Windows 10 and 11!

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View Probleme Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /