NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Kullanım: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - İlke tablosunda hedef adresleri sıralamak için kullanılan öncelik değeri. label - Hedef adres öneki olarak kullanmak için, belirli bir kaynak önekini tercih eden ilkelere izin veren etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesi ekler. Örnek: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini güncelleºtirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.077

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Was sind Windows Shell extensions (Erweiterungen)?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /