NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Kullanım: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - İlke tablosunda hedef adresleri sıralamak için kullanılan öncelik değeri. label - Hedef adres öneki olarak kullanmak için, belirli bir kaynak önekini tercih eden ilkelere izin veren etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesi ekler. Örnek: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini güncelleºtirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.124

What is it Printer queue?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /