NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ add ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Kullanım: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - İlke tablosunda hedef adresleri sıralamak için kullanılan öncelik değeri. label - Hedef adres öneki olarak kullanmak için, belirli bir kaynak önekini tercih eden ilkelere izin veren etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesi ekler. Örnek: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.359
16590

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Rot Schwarzer großer Maus Zeiger für Windows!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Gruppieren und Sortieren der Explorer-Ansichten speicher auf Windows!

 /

Vista Fehlermeldung bei gesperrten Ordner "Connection error"!

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /