netsh ğ interface ğ ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: 6to4 - `netsh interface ipv6 6to4' içeriğinde yapılan değişiklikler. ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - IPv6'yı yükler. isatap - `netsh interface ipv6 isatap' içeriğinde yapılan değişiklikler. renew - IPv6 arabirimlerini yeniden başlatır. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. uninstall - IPv6'yı kaldırır. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: 6to4 isatap Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IPV6


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.109
16145
Zwischen den Explorer die Spalteneinstellungen übertragen, aber wie? How to change font name and size in cells of Explorer View! USB drives not recognized under Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, why? Difference Between Windows and Windows Server? How do I know if I have TPM on Windows? Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen? Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11? Switch from color print to black and white printing under MS Windows OS! Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11? What are the up, or down keys on Windows?(0)