NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Tüm 6to4 yapılandırma durumlarını sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip ospf set virtif
Belirlenen sanal arabirimin parametrelerini de?iştirir.
netsh p2p dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx show route
IPX yönlendirme tablosunu görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
DHCP ay?r?c?s? kapsam?n?n d?şlanm?ş ö?esini sil
netsh interface ipv6 add route
Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.171
17232

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Wiederherstellen der Explorer-Listenansicht-Schriftgröße in Windows!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /