netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Tüm 6to4 yapılandırma durumlarını sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip ospf set virtif
Belirlenen sanal arabirimin parametrelerini de?iştirir.
netsh p2p dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx show route
IPX yönlendirme tablosunu görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
DHCP ay?r?c?s? kapsam?n?n d?şlanm?ş ö?esini sil
netsh interface ipv6 add route
Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.156
17232

Was ist Native Auflösung?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

Canonical Link, oder Kanonischer Link?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /