NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.25
15508

Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes folders and files!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, can I!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!

 /

Kann ich Short Note unter Windows 10, 8.1 oder 7 deinstallieren?

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Gadgets Windows 10?

 /