NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.124
15508

Kann ich den 3D Benchmark auf XP genauso wie auf Windows 11/10 einsetzen!

 /

Turn off all printers under Windows 11, 10, 8.1, ... ?

 /

Delete Amazon article "last viewed in history"!

 /

Can I move and not copy while dragging with the mouse?

 /

REN Befehl um Dateien umzubenennen, Beispiele Eingabeaufforderung!

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /

Why hide the Windows 11, 10, ... mouse pointer or cursor?

 /

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

 /

Senden Sie PDF direkt per E-Mail über das Programmmenü, ganz easy!

 /