NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.218
15508

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects?

 /

Kann ich Desktop Icons/Symbollayout bei Windows-11,10,8.1 speichern?

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View Probleme Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Increase energy efficiency on Windows 11, 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Can I adjust the power plan under Windows 11?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Mehrere Zwischenablagen unter Windows nutzen!

 /