NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.046

Ändern des Product Key´s in Windows 10 für eine Neu-Aktivierung von Win-10, aber wie?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Was heißt Windows Zehn?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /