NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add route ? Kullanım: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - Yol eklenecek önek. interface - Arabirim adı veya dizini. nexthop - Önek bağlantıda yer almıyorsa, ağ geçidi adresi. siteprefixlength - Bağlantıda yer alıyorsa, sitenin tamamı için önek uzunluğu. metric - Yol ölçü birimi. publish - Aşağıdaki değerlerden biri: no: Yol Tanıtımları'nda tanıtımı yapılmıyor (varsayılan). age: Yol Tanıtımları'nda azalan etkin kalma süreleriyle tanıtımı yapılıyor. yes: Yol Tanıtımları'nda değişmeyen etkin kalma süreleriyle tanıtımı yapılıyor. validlifetime - Yolun etkin kaldığı süre. Varsayılan değer sonsuzdur. preferredlifetime - Yolun tercih edilme süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için yol ekler. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s. Publish parametresi no veya age olarak ayarlanırsa, yol, geçerli etkin kalma süresi tamamlandıktan sonra silinir. Publish parametresi age olarak ayarlanırsa, Yol Tanıtımı silmeye kalan geçerli süreyi içerir. Publish parametresi yes olarak ayarlanırsa, validlifetime değeri ne olursa olsun, yol hiçbir zaman silinmez ve her Yol Tanıtımı (aynı) belirtilen geçerli etkin kalma süresini içerir. Örnek: add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add routefilter
OSPF yol süzgeci ekler.
netsh lan
`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx sap help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras show registeredserver
Bir bilgisayar?n verilen etki alan?n?n Active Directory'sindeWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.186
17088

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Über die Eingabeaufforderung die CPU-Prozessorinformationen abrufen!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /

Woran erkenne ich ob Office 365 aktive ist auf Windows 10, 8.1!

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

The last 10 open fonts folder, use, compare, ...!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /