NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ show ğ registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [etki alanı = ] etki alanı [sunucu = ] sunucu ] Belirtilen bilgisayarın, belirtilen etki alanında RAS sunucusu olarak kaydedilip edilmediğini görüntüler. sunucu - söz konusu bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. etki alanı - etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir bilgisayar?n verilen etki alan?n?n Active Directory'sinde / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.
netsh routing ipx sap set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras show user
Kullan?c?lar için RAS özelliklerini gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir bilgisayar?n verilen etki alan?n?n Active Directory'sinde / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.405
19047

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

What is a quotation marks?

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

Where is the NotePad in Windows 10, how to open the Pad?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Running as administrator program dangerous on Windows 10!

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots in meine Landes-Sprache übersetzen?

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /