NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.171

How to scans all protected system files (command-line)?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

What is tracert.exe?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /