NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.155
17823

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Why the PNG function in the Photo Resizer?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

What is a CPM model?

 /

What is a plotter?

 /

How can I customize or adapt the window color in the Win-7 basic design?

 /

Where can I clear File Explorer history on Windows 11?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Starting the scan tool under Windows 11!

 /

System update time for Windows 11 is displayed!

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /