netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.218
17823

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

Sim Karte am Samsung Galaxy für das Mobile-Internet auswählen!

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Windows 10 Familien-Konto und weitere Personen - Unterschied?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /