NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.187
17823

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Go directly to Defender settings via Windows 10 Desktop!

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Wie kann ich Drucker, oder die Seite beim Verzeichnis Ausdruck einrichten?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Programme und Funktionen als Desktop Button!

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

Der Ultimative Desktop-Ticker mit vielen Einstellmöglichkeiten!

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /