netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.203
17823

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

Q-Dir Columbian Espanol Short Help!

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!(0)