netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.155
17823

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find and open)?

 /

Wie kann ich die Arbeitsspeicher Verwendung einsehen unter Windows 10/8.1/7?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Am Handy in der Statusleiste erscheinen nicht die Akku Prozente, warum?

 /

Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /