NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.233
17140

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

What is tracert.exe?

 /

VHD, what is this file?

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Desktop Programme können unter Windows 10 nicht gestartet werden, warum?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Can I customize the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /