NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.39
17140

Can I still create files on Windows 11 that are not compressible?

 /

Desktop icons are randomly moved under Windows 11!

 /

Spezifischen Text in die Dokumente einfügen und Win-Befehle auch unter 10!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Infos zu Chrome Portable und Downloads!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

What means Windows Ten?

 /

Where is MS Paint in Windows 10 / 11, can I find,  run, start?

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /