NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.14
17140

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 11 / 10 / 8.1!

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!

 /

Why should I replace / update my old computer monitor?

 /

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10/11 to insert text?

 /

Search data, sort by date and delete at MS Windows restart!

 /

Exportieren Sie die Netzwerk-Ping-Ergebnisse einfach in HTML!

 /

Möchte in der Taskleiste Windows 11 die Fenster Titel anzeigen?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Download Starter Windows-7 Problem!

 /