NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm

0.093

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Hilfe, in Windows 8 fehlt das alte Startmenü, kann man es aktivieren?

 /

Suche einen portablen Multimedia-Player als Bildbetrachter, Texteditor und ev. Dateimanager?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Kann ich in Windows-XP Dateizeit und Ordnerzeit ändern, bzw. bearbeiten?

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7 einsetzen, außer die in Designs für Windows 7?

 /