NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Použití: show tcpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port vzdálená_IP_adresa vzdálený_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat adresy IP a čísla portu pro místní i pro vzdálené koncové body připojení protokolu TCP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení protokolu TCP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení TCP. Příklady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení protokolu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojení protokolu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm
0.249
16422

In der Windows 10 Eingabeaufforderung cmd.exe Transparenz aktivieren und anpassen!

 /

Wie kann man den Master Boot Record bei Windows-XP wiederherstellen?

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Connect to a Remote Registry, can I for Windows?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

Modify the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /