NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Použití: show tcpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port vzdálená_IP_adresa vzdálený_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat adresy IP a čísla portu pro místní i pro vzdálené koncové body připojení protokolu TCP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení protokolu TCP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení TCP. Příklady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení protokolu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojení protokolu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm
0.156
16422

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Change the CPU to 64 bit via CMD, is that possible?

 /

What is a print preview?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Die Dauer/Länge von MP3-Dateien und Videos vom Ordner im Datei-Explorer!

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

Unter Windows 11 verschwinden die Taskleisten Symbole!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /