netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Použití: set address [interface=]<řetězec> [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - adresa IPv6, která má být změněna; type - jedna z následujících hodnot: unicast: označí jako adresu jednosměrového vysílání (výchozí); anycast: označí jako adresu všesměrového vysílání; validlifetime - doba platnosti adresy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní v daném rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Například: set address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéryWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.249
15960

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Mobilen Hotspot AndroidAP + Passwort einrichten, ändern und aktivieren?

 /

Nintendo DSi, DS Lite, Switsch, was soll ich kaufen?

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Ist bei der Ruhezustand- und Herunterfahren-Blockierung der Ressourcen Verbrauch hoch?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Was ist Time Machine?

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Das Windows Server 2008 2012 Kennwort macht mich verrückt?

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /