NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Použití: set address [interface=]<řetězec> [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - adresa IPv6, která má být změněna; type - jedna z následujících hodnot: unicast: označí jako adresu jednosměrového vysílání (výchozí); anycast: označí jako adresu všesměrového vysílání; validlifetime - doba platnosti adresy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní v daném rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Například: set address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.14
15960

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Was ist Sperrbildschirm?

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Export the output of the command prompt (cmd.exe) TXT, RTF, HTML!

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

Log in to www.yahoo.com, crack the password, or register for FreeMail?

 /

Ejecting, opening and closing the drives via the desktop shortcut?

 /

joyGetPosEx-Funktion zum abfragen der Joystick / Controller Position!

 /

Desktop Zeiger Stab als Blau Büroklammer für Windows!

 /

Where are fonts stored in Windows 11 and 10 and the font directory location?

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /