NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.14
15063

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

Überprüfen welche Grafikkarte an Ihrem Computer ist!

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10 / 11, Thumbs.db?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Turn off or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10/11 (position)?

 /

Can I save the directory list as a PDF document under MS Windows 10, ...!

 /