NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.061

Treiber Auto-Updates bei Windows-10 deaktivieren, aber wie?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Ist das 35-malige Überschreiben der Daten sicher? Kann irgendein Mensch die Daten wiederherstellen?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Bug mit Zeitzonen / Sommerzeit / Dateizeit!

 /