netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.202
14818

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /

What is a tablet?

 /

Wo wird in Windows 7 die Zeit (Minuten) für die Desktop Wallpapers eingestellt?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Wurde mit Code -1073741701 (0xc000007b) Fehlermeldung!

 /

Show full folder path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /