NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.327
14818

Das System Vollzugriff Administrator-Konto bei Windows 7 aktivieren?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Installierte Desktop-Programme auf Windows 10 finden!

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed Windows 10, how to?

 /

Horizontales Scrollen mit Mausrad verbessern!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Fenster friert ein, das Programm stürzt ab, warum?

 /