NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE

netsh routing ipx sap delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete.htm
0.046

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Programme(x86) Windows 8 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /