NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE

netsh routing ipx sap delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete.htm

0.031

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /