NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete filter - Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE

netsh routing ipx sap delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete.htm
0.14
18292

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 11, 10, 8.1 + Server!

 /

Testversion, was ist das?

 /

Run cmd.exe the command prompt in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

OneDrive cannot connect to Windows!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

In Windows 10 / 11, the files are opened with the wrong program, why this?

 /

2 x Quad-Explorer mit separaten Einstellungen!

 /

Used RAM Windows, no deposit found?

 /

Windows 11, 10, ... USB-Laufwerk für Mac OS vorbereiten zum Datenaustausch!

 /