NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Bruk: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametere: Kode Verdi filter - En av følgende verdier: autostatic local rip snmp nondod static Merknader: Sletter angitt OSPF-protokollfilter. Eksempler: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter OSPF-protokollfilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Legger til en statisk DNS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtif
Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm

0.046

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Fehlermeldung kein Scanner angeschlossen Windows 10?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /