NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Bruk: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametere: Kode Verdi filter - En av følgende verdier: autostatic local rip snmp nondod static Merknader: Sletter angitt OSPF-protokollfilter. Eksempler: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter OSPF-protokollfilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Legger til en statisk DNS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtif
Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm

0.046

Save state and Settings Problem?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

I missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /