NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE

netsh routing ipx sap delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete.htm
0.171

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, can I resolve this?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Portable use and Windows 10 protected directorys problem!

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /