NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.202
14818

What is a print preview?

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /

Office Bilder extrahieren und wieder verwenden!

 /

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

Update the keyboard driver in the device manager on Windows 11, 10, ...!

 /

Can I also use my slide scanner with Win Scan to PDF?

 /

Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11!

 /

Can I free share the smart Freeware Scan to PDF Windows Tool to all User?

 /

Log in to www.yahoo.com, crack the password, or register for FreeMail?

 /

Do files in the Recycle Bin take up space?

 /

Option to lock directories?

 /