netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Použití: set flags [name=]<řetězec> [flag=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém konfigurujete protokol RIP. flag - Lze použít jednu nebo více následujících hodnot: clear: Vymaže všechny aktuálně nastavené příznaky protokolu RIP. splithorizon: Povolit protokol RIP pro rozdělený horizont. poisonreverse: Povolit protokol RIP pro nesprávnou změnu směru. triggeredupdates: Povolit aktualizace aktivované protokolem RIP. cleanupupdates: Povolit čištění aktualizací pro protokol RIP. accepthostroutes: Povolit souhlas hostitelských tras. acceptdefaultroutes: Povolit souhlas výchozích tras. senddefaultroutes: Povolit odesílání výchozích tras. nosubnetsummary: Zakázat souhrn podsítě. Poznámky: Pro zadané rozhraní nastavte příznaky související s protokolem RIP. Více příznaků můžete zadat ve tvaru seznamu, jehož položky jsou odděleny čárkami bez jakýchkoli mezer. Příklady: set flags "Připojení místní sítě" clear set flags "Připojení místní sítě" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.233
20030

Can I remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Test the PC for several hours!

 /

Kann man Laufwerküberwachung bei Windows Autostart realisieren?

 /

Turn off auto sleep mode on windows 10 tablet PC, can I?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Die silberne Aero Uhr für Windows-Desktops für alle Betriebssysteme!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /