NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set global ? Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení SAP. Syntaxe příkazu: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň] Kde: úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx sap set global - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/global.htm

0.078

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Ordnergröße im Windows 7 Explorer anzeigen lassen, bzw. die Verzeichnisgröße und Dateianzahl in einer Spalte?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /