NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set global ? Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení SAP. Syntaxe příkazu: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň] Kde: úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx sap set global - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/global.htm
0.046

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Wo sind die Standard Bilder für Benutzer in Windows 8.1 / 10 (Verzeichnis)!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8 oder Win 7/10 brennen?

 /