NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set global ? Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu SAP. Składnia polecenia: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom] Gdzie: poziom - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx sap set global - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf show lsdb
Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.
netsh p2p group dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh set machine
Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.
netsh routing ip autodhcp show global
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 delete route
Usuwa trasę IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/global.htm

0.046

Wie oft darf Windows 7 aktiviert werden?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

TheAeroClock!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /