NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název konfigurace rozhraní OSPF, která se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip ospf show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/interface.htm

0.062

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Kann man das 256 Zeichen Pfad-Längen Problem unter NTFS umgehen?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /