NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název konfigurace rozhraní OSPF, která se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip ospf show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/interface.htm
0.077

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /