netsh » routing » ip » ospf » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název konfigurace rozhraní OSPF, která se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/interface.htm
0.062
19598

Classic Power / Energy Options on Windows 11, 10, ...!

Set up autologin in Windows 10 with an MS account!

Download kostenloses Energie-Optimierung Tool für Windows!

How do I change the logon screen background from Windows 10/11?

Open the power options in Windows 10/11!

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!(0)