NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název konfigurace rozhraní OSPF, která se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip ospf show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/interface.htm

0.061

How to disable all Colors Highlighting of files and folders?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Create own desktop background slide show for Windows-10!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Windows 8.1 oder 8 Enterprise Direkt Downloaden und 90 Tage kostenlos testen!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /