NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Použití: show udpstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice UDP. Poznámky: Zobrazí statistiku připojení UDP. Příklady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statistiku protokolu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.171
16513

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Treiber, Anschlüsse Drucker unter Windows 11 und 10!

 /

Windows notification area meaning?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Serial number of the hard disk under Windows 11, 10, ... via command prompt!

 /

Kann ich Drive Ejection Tool für Windows kostenlos für alle Benutzer freigeben?

 /

Um RAW Bilddaten in Stapelverarbeitung zu verkleinern gut geeignet!

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Windows 11 und Klick Sound beim Navigieren im Datei-Explorer!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /