NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Použití: show udpstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice UDP. Poznámky: Zobrazí statistiku připojení UDP. Příklady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm

0.061

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

Ist der Stromverbrauch bei Windows-7 Aero größer?

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Adjust screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Finden Sie Zeichentabelle für Windows 10? (Starten, Ausführen, Herunterladen)!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /