NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.218
15485

How can I save my own signature as an image file?

 /

Probleme bei 4K Bildschirmauflösung unter Windows 10, 8.1 und sieben?

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

Where can I customize the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Sound beim Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /