NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.124

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /