NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.186
15485

Wie kann ich feststellen, ob ich ein 64-Bit oder 32-Bit Windows 10/11 habe (x64/x32)?

 /

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /

Abgesichert Modus einleiten in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /

Arbeitsplatz auf dem Desktop in Windows 11 / 10 (Computer, Systemsteuerung, Netzwerk)!

 /

Wie füge ich eine Desktop Uhr auf dem Windows 11 Desktop hinzu?

 /

How can I eliminate most of the corona viruses?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /