NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add filter - Tilføjer en protokolfilterpost på listen med filtre.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.077

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 8.1, 8 und 10!

 /