NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add filter - Legger til en protokollfilteroppføring i listen over filtre.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - kommando Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.108

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Can I delete favorite filters entered by mistake?

 /