NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add filter - Süzgeç listesine bir iletişim kuralları süzgeç girdisi ekler.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.061

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /