NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add filter - Süzgeç listesine bir iletişim kuralları süzgeç girdisi ekler.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.077

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Eine Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Suchergebnis, Listenansicht vom Windows 8.1, 10 Explorer exportieren und drucken (xls, csv, txt. html) ?

 /