NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ set ğ pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametreler: mode - Bulutun modu. cloud - Modu ayarlanacak bulut. Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir. Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default Örnekler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.046

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Hotkey zum Wechseln zwischen virtuellen Desktops in Windows 10!

 /

Wie formatiere ich die Festplatte unter Windows 7?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /