NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ set ğ pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametreler: mode - Bulutun modu. cloud - Modu ayarlanacak bulut. Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir. Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default Örnekler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.046

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /