NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. cloud - `netsh p2p pnrp cloud' içeriğinde yapılan değişiklikler. diagnostics - `netsh p2p pnrp diagnostics' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. peer - `netsh p2p pnrp peer' içeriğinde yapılan değişiklikler. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: cloud diagnostics peer Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP

netsh p2p pnrp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp.htm
0.078

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Bei Windows-10 Abstürzen das Systemdatei-Überprüfungsprogramm verwenden!

 /