NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdiler ekler. delete - Girdiler siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. enumerate - Belirtilen bulutta eş adını numaralandırır. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Eş adını çözümler. show - Bilgileri gösterir. traceroute - Yol izleme içeren eş adını çözümler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh bridge show adapter
Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show global
DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.187
15681

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Wie finde und öffne ich den Cookies Ordner in Windows 8.1 / 10?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /