NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdiler ekler. delete - Girdiler siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. enumerate - Belirtilen bulutta eş adını numaralandırır. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Eş adını çözümler. show - Bilgileri gösterir. traceroute - Yol izleme içeren eş adını çözümler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh bridge show adapter
Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show global
DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.296
15681

Core-X architecture?

 /

Windows 10 Installation hängt bei: Lehnen sie sich entspannt zurück?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Easy Share the folder with everyone on Windows 11!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Die Windows 11 Auto-Updates für bis zu 5 Wochen pausieren!

 /

Differences between the right and left shift keys?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Can I run Windows x64 on an x86 or x32 computer?

 /