NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ peer ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show convertedname - Eş adlarından DNS adlarına ve tersine dönüştürür. show registration - Kayıtlı eş adlarını listeler.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgileri gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Bir bilgisayar?n verilen etki alan?n?n Active Directory'sinde
netsh interface ipv6 6to4
`netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh p2p pnrp cloud start
Bulutu başlat?r.
netsh diag ping adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lara ping yapar.
netsh routing ip igmp set global
IGMP genel parametrelerini ayarlar.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.046

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /