NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Kullanım: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametreler: Etiket değer interface - Arabirim adı veya dizini. level - Aşağıdaki değerlerden biri: normal: Arabirim başına bir satır görüntüler. Arabirim verilmediğinde varsayılan değer budur. verbose: Her arabirim için ek bilgiler görüntüler. Arabirim verildiğinde varsayılan budur. Açıklamalar: Tüm IPv6 çok noktaya yayın adreslerini veya belirtilmişse, belirli bir arabirimdeki çok noktaya yayın adreslerini görüntüler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.077

Verhindert das Wiederherstellen der vertraulichen Dateien!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

Was ist ein Befehl?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /