NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Kullanım: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametreler: Etiket değer interface - Arabirim adı veya dizini. level - Aşağıdaki değerlerden biri: normal: Arabirim başına bir satır görüntüler. Arabirim verilmediğinde varsayılan değer budur. verbose: Her arabirim için ek bilgiler görüntüler. Arabirim verildiğinde varsayılan budur. Açıklamalar: Tüm IPv6 çok noktaya yayın adreslerini veya belirtilmişse, belirli bir arabirimdeki çok noktaya yayın adreslerini görüntüler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.405
17274

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

No constant frequency with my CPU! Why?

 /

Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Windows 10?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /