NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Sposób użycia: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.062

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /