NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Sposób użycia: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.171
16101

Core-X architecture?

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

How to change the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?

 /

What is the difference between memory and hard disk space?

 /

Windows always in the foreground under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

What is Num Lock?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

What is Clear Type?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /