NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Sposób użycia: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.062

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Kann ich den Desktop neu starten?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /