NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Sposób użycia: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.187
16101

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /

What are mouse tracks?

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10!

 /

Desktop-OK symbol layout and positions save possibility on Windows 10,8.1, ...!

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /