NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] sunucu ] Bir kimlik doğrulama sunucusuyla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler. name RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi Herhangi bir sunucu adı belirtilmezse, yapılandırılmış bütün kimlik doğrulama sunucuları görüntülenir.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Komutları Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.186
18898

Lotto Zahlen Generatr LTK!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Ordner-Größe, Datei-Anzahl, Ordner-Anzahl ermitteln!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Msi Afterburner auch auf Windows 10!

 /

Die Mausgeschwindigkeit auf allen Windows zu halten!

 /

Can I customize the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Was bedeutet Maus verstecken, klassische und neue Strategien (Win,10, 8.1,7)?

 /