NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock ğ reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Kullanım: reset Notlar: Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. Önceden yüklenmiş olan tüm Winsock Katmanlı Servis Sağlayıcılarının yeniden yüklenmesi gerekir. Bu komut Winsock Ad Alanı Sağlayıcısı girdilerini etkilemez.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Komutları Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip show config
IP adresi ve ek bilgileri gösterir.
netsh routing ip relay show
Bilgi gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.093

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

CMD Befehle um die Energieeinstellungen unter Windows zu Steuern, mit Beispielen?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /