NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og yderligere oplysninger.
netsh routing ip relay show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm

0.078

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Folder, Directory?

 /

Remove an update from Windows 10, how to?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

QuickTextPaste speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /