netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og yderligere oplysninger.
netsh routing ip relay show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.296
15319

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

What is it Printer queue?

 /

Befehlszeile das Programm minimiert zu starten oder Desktop Layout Laden?

 /

Can I connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

What are mouse tracks?

 /

Der virtuelle Zeigerstab für Desktop Präsentationen unter Windows! 

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Modify Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /