NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og yderligere oplysninger.
netsh routing ip relay show
Viser oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.061

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Is portable use of DesktopOK possible?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Den PC über mehrere Stunden einem Belastungstest unterziehen!

 /